Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Tercihli Menşe Yönetmelik Değişikliği Hakkında
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti İle Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli Ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.02.2024 tarih ve 32467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

30/5/2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-MENŞE 2B ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Kapsam

"EK-MENŞE 2B ELEKTRİKLİ AKÜMÜLATÖRLER VE ELEKTRİKLİ VASITALAR İÇİN GEÇİCİ LİSTE KURALLARI

Bölüm 1 – 14 Nisan 2021 tarihinden 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olan geçici liste kuralları (diğer bir deyişle ürüne özel kurallar).

Aşağıda yer alan 1 inci sütunda listelenen ürünler için, 2 nci sütunda listelenen liste kuralı, 14 Nisan 2021 tarihinden 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Sütun 1

Ürün tanımını içeren Armonize Sistem

sınıflandırması (2017)

Sütun 2

14 Nisan 2021 tarihinden 31 Aralık 2026

tarihine kadar geçerli olan liste kuralı

85.07

 

87.02, 87.03 ve 87.04 pozisyonlarında yer

alan vasıtaların itilmesi için  birincil elektrik

gücü  kaynağı      olarak kullanılan türde ve
genellikle "pil paketleri" olarak anılan bir veya daha fazla pil hücresi veya pil modülü içeren

akümülatörler ve bunları      kendi aralarında
birbirine bağlayacak devreler

ATPD  (ürünün    yer    aldığı   alt            pozisyon

dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden),

Menşeli olmayan pil hücrelerinden veya pil modüllerinden pil paketlerinin montajı;

veya

AMOG  %70    (FÇF)             (kullanılan menşeli

olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat).

- 87.02, 87.03 ve 87.04 pozisyonlarında yer alan taşıtların itici gücü için birincil elektrik

gücü  kaynağı   olarak          kullanılan türde     bir
elektrik akümülatörüne dahil edilmek üzere

tasarlanmış  pil  hücreleri,   pil                    modülleri ve
bunların parçaları

TPD (ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki

herhangi     bir      pozisyonda                   yer     alan
girdilerden),

veya

AMOG  %70    (FÇF)             (kullanılan         menşeli

olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat).

87.02-87.04

 

-  harici   elektrik   güç    kaynağına          ('hibrit')

takılarak şarj edilebilenler dışında tahrik için motor olarak hem içten yanmalı motor hem de elektrik motoru olan vasıtalar ;

- harici elektrik güç kaynağına takılarak şarj edilebilen tahrik motorları olarak hem içten

yanmalı   pistonlu  motor    hem                de          elektrik
motoruna sahip vasıtalar ("fişli hibrit");

- tahrik için sadece elektrik motorlu vasıtalar

AMOG   %60    (FÇF)              (kullanılan        menşeli

olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmeyen imalat).

Bölüm 3 – 8507 pozisyonu için liste kurallarının gözden geçirilmesi

  1. Ortak Komite, EK-2’de yer alan, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olan 8507 pozisyonu için liste kurallarını bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren en erken dört yıl sonra, gözden geçirir.
  2. Birinci paragrafta atıfta bulunulan gözden geçirme, her iki Taraftaki, yeterli ve uygun menşeli malzemelerin mevcudiyeti, arz ve talep arasındaki denge ve diğer ilgili bilgiler gibi, piyasa koşullarına ilişkin mevcut bilgiler esas alınarak yapılacaktır.
  3. Ortak Komite, birinci paragraf uyarınca yürütülen gözden geçirmenin sonuçlarına dayanarak, 8507 pozisyonu için EK-2’de yer alan, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olan liste kurallarının değiştirilmesi için karar alabilir.

Söz konusu Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Yönetmelik

 

//