Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Kararı
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı’nın Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Kararı 26.01.2024 tarih ve 41 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kapsam

14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddeler için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P.

Eşya İsmi

Tarife

Kontenjanı
Miktarı (Ton)

Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%)

Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu

1206.00.91.00.19

Diğerleri

100.000

12

15/4/2024

(Bu tarih dahil)

1206.00.99.00.19

Diğerleri

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği Tohumu Yağı

250.000

 

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Karar

//