Yeni Reeskont Oranı
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

01.11.2023 tarih ve 32356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkında Tebliğiyle, bu tarihte yürürlüğe girmek üzere;

Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık %35,75

Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %36,75 olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize durulmaktadır.

Saygılarımızla.

Tebliğ

 

 

 

 

//