Ekonomik Araşt. ve Projeler


Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Oda organları, Oda üyeleri ve Genel Sekreterin isteği doğrultusunda çeşitli konularda araştırmalar yapmak ve bu araştırmalara yönelik raporlar hazırlamak. UMEM Beceri’10 Projesini ve diğer projeleri yürütmek. Meslek Komite Toplantılarını düzenlemek. Dış Ticaret işlemlerini yürütür.

 

Ekonomik Araştırmalar ve Projeler Biriminin detaylı görev tanımları; Kalite Yönetim Sistemi içerisindeki Görev Tanımları dokümanında yer almaktadır.

//