Sanayi Belgeleri ve Üye Hizmetleri


Üyelerin ihtiyaç duyduğu ekspertiz ve kapasite raporu, yatırım teşvik belgesi işlemleri, iş makinesi tescili, yerli malı, Türk Malı vb belgeleri ilgili mevzuatları gereğince düzenli ve kontrollü yürütülmesini sağlar. Her türlü ihracat evraklarını (A.TR, MENŞE, EUR.1, FORM.A, EUR.MED) talimatlara uygun olarak onaylar, üyelerin sanayi işlemlerine yönelik hizmetleri ISO standartlarına uygun hale getirir.

 

Sanayi Belgeleri ve Üye Hizmetleri Biriminin detaylı görev tanımları; Kalite Yönetim Sistemi içerisindeki Görev Tanımları dokümanında yer almaktadır.

//