Sicil


Odamıza üye kaydı ile kayıtlı üyelerin sicil işlemlerinin düzenli ve kontrollü yürütülmesini sağlar, sicil hizmetlerini ISO standartlarına uygun hale getirir.

 

Sicil Biriminin detaylı görev tanımları; Kalite Yönetim Sistemi içerisindeki Görev Tanımları dokümanında yer almaktadır.

 

//